אַרְכִיוֹן

כוונון לולאה

ההיענות והיציבות של כונן סרוו נקבעות על ידי התאמת לולאות הבקרה. עליות פרופורציונליות, אינטגרליות ונגזרות (PID) הן ההגדרות העיקריות עם אפשרויות אחרות כולל הזנה קדימה ומיקום מוט. ניתן להגדיר רווחי תועלת באופן עצמאי עבור כל לולאה כדי להשיג את הביצועים האופטימליים עבור מערכת יכולות ADVANCED Motion Controls' לכוננים