מקודד אינקרמנטלי - 1Vp-p

מקודד מצטבר המשתמש באותות Sin/Cos ולא בקווים נפרדים של 0-5V עבור מרווחי מיקום.

משוב-1vp-incremental-encoder-חתוך

תועלת

  • סוג זה של מקודד מאפשר לבצע אינטרפולציה בין שורות כדי להגדיל במידה ניכרת את רזולוציית המקודד

ADVANCED יכולות בקרות התנועה

  • אינטרפולציה של 1Vp-p Sin/Cos עד 2048 ספירות למחזור. מקודד של 1000 שורות עם אינטרפולציה של 2048 יביא ל-2,048,000 ספירות/מהפכה!

תעשיות, טכנולוגיות ומוצרים הקשורים לקודד אינקרמנטלי 1Vp-p...

תיבת מידע סינוסואידית
קוממוטציה סינוסואידית
תיבת מידע מקודד מצטבר
מקודד אינקרמנטלי - TTL
מקודד בעקבות תיבת מידע
מקודד עוקב
תיבת מידע על הפנים
Absolute - Hiperface
תיבת מידע מד טכומטר
מד טכומטר
תיבת מידע פותר-01
פותר