בקרת Accel / Decel

האצה והאטה מוגזמות עלולות לגרום נזק לחלקים, למוצרים או למכונה עצמה אם לא נשלטת באופן אקטיבי.

accel-decel

יתרונות

  • מגבלות האצה והאטה שנקבעו על ידי הכונן יחליקו תנועות פתאומיות
  • תעריפי האצה / דצל ניתנים להגדרה מלאה

ADVANCED יכולות בקרות התנועה

  • DriveWare® משמש לקביעת תעריפי האצה/האטה עבור DigiFlex® ביצועים כוננים
  • קצת AxCent כוננים משתמשים בפוטנציומטרים ומתגים כדי להגדיר את קצבי ההאצה/האטה

תעשיות, טכנולוגיות ומוצרים הקשורים ל-Accel / Decel Control...

תיבת מידע על מצב מהירות
מצב מהירות
תיבת מידע של DriveWare
DriveWare®
תיבת מידע על מצב נוכחי
מצב נוכחי
תיבת מידע ניתנת לתכנות של מתג גבול
מתג גבול ניתן לתכנות (PLS)
PWM ותיבת מידע כיוון
PWM & כיוון
תיבת מידע החלפת מצב-01
החלפת מצבים