Endüktans

Akımdaki maksimum değişim oranı (di/dt) bara gerilimi V ve motor endüktansı L tarafından belirlenir, burada di/dt = V/L'dir. Kararlı bir akım döngüsü için minimum miktarda endüktans gereklidir.

endüktans

Sorunlar

  • Çok fazla motor endüktansı akım döngüsünü yavaşlatarak ayarlama sürecinde zorluklara yol açabilir ve genel sistem yanıtını sınırlayabilir
  • Motor endüktansı minimum gereksinimi karşılamazsa, akım döngüsünün kontrol edilmesi zorlaşır ve salınmaya başlayarak motorun aşırı ısınmasına neden olur

ADVANCED Motion Controls'ün Yetenekleri

  • Her ikisi de AxCent ve DigiFlex® Performans sürücüler, belirli bir motorun endüktansı ve sistem bara gerilimi için mümkün olan en iyi performansı elde edecek şekilde ayarlanabilir
  • Yük endüktansını belirtilen seviyelere çıkarmak için harici endüktörler eklenebilir
  • Salınımları azaltmak için anahtarlama frekansı artırılabilir
  • Geniş bir güç aralığında çok çeşitli servo sürücüler, daha yüksek veya daha düşük bir bara voltajının seçilmesine olanak tanır

Endüktans ile ilgili Sektörler, Teknolojiler ve Ürünler...

Tech_Power_dc-supply
Doğru akım
endükti̇f yük bi̇lgi̇ kutusu
Endüktif Yük
Tech_Power_ac-supply
Alternatif akım
AxCent Bilgi Kutusu
AxCent™
Bilgi Kutusu AC İndüksiyon
Geri Beslemeli AC Asenkron Motor (CLV)
DigiFlex Performance bilgi kutusu
DigiFlex® Performance™