אוניברסיטת מרילנד – מערכת רובוטית RANGER

רגל מיקום עבור המערכת הרובוטית RANGER

שדרוג לרגל המיקום של המערכת הרובוטית RANGER. מניפולטור רובוטי זה זקוק לזרמים גבוהים משמעותית, ומשתמש בכונני סרוו DZCANTE-060L080.

ניקולס לימפריס - הנדסת תעופה וחלל